Spoedgevallen

- Voor spoedgevallen overdag tijdens onze werkuren kunt u de praktijk bellen (Tel: 024-3606464).


- Bij afwezigheid overdag wordt op het antwoordapparaat aangegeven welke tandarts voor ons waarneemt.

- Voor spoedgevallen in de avonduren, in de weekenden en tijdens de feestdagen kunt u een beroep doen op de spoedgevallen dienst.

     Tel: 024-3244200     https://tandartsspoedpraktijk.nl