Spoedgevallen

- Voor spoedgevallen overdag tijdens onze werkuren kunt u de praktijk bellen (Tel: 024-3606464).

- Bij afwezigheid overdag wordt op het antwoordapparaat aangegeven welke tandarts voor ons waarneemt.

- Voor spoedgevallen in de avonduren, in de weekenden en tijdens de feestdagen kunt u een beroep doen op de spoedgevallen dienst.

    

 Tel: 024-3521610 of 0900-8602   https://tandartsspoedpraktijk.nl