Snelle orthodontie

 

Orthodontie gaat voornamelijk over het rechtzetten van scheve tanden. Tanden staan scheef omdat de kaak te klein is om ze gelijkmatig naast elkaar te laten staan (huisvestingsprobleem).

Dus als je de scheve tanden alsnog recht wil zetten, moet de kaak meestal wat groter gemaakt worden.

Dat kan gerealiseerd worden d.m.v. een kleine chirurgische ingreep waarbij de kaak met kunstbot verbreed wordt. Gelijktijdig met deze ingreep wordt het bot zodanig bewerkt (bonescarven) dat het rechtzetten van de tanden veel sneller verloopt, ipv 2 tot 3 jaar 6 tot 9 maanden.

Omdat bij de reguliere orthodontie de kaak niet verbreed wordt is het bijna niet mogelijk de tandboog uit te lijnen binnen de te kleine kaak en zullen tanden/kiezen verwijderd moeten worden. Wanneer de kaak niet chirurgisch verbreed wordt, is er een grote kans op terugtrekkend tandvlees.

 

Hoe ziet de behandeling eruit

Op de tanden en kiezen wordt een blokjesbeugel geplaatst. Vlak daarna wordt een kleine operatie uitgevoerd waarbij het oppervlak van het bot wordt bewerkt (bonescarven) en kunstbot wordt aangebracht. De ingreep wordt goed verdoofd en is daardoor niet pijnlijk. Eventueel kan napijn met pijnstillers worden opgevangen. De operatie duurt ongeveer een uur. Er ontstaat wat zwelling maar deze is na een paar dagen weer verdwenen. Na tien dagen worden de hechtingen verwijderd.

De verplaatsing van de tanden verloopt nu veel sneller (gemiddeld 9 maanden) en verantwoordelijker omdat de wortels in het (nieuwe)kaakbot blijven en niet deels daarbuiten worden geplaatst.

 

Wordt wereldwijd toegepast

De gebroeders Wilcko en Wilcko uit Boston zijn reeds 25 jaar geleden met deze techniek begonnen en met goede resultaten. Er zijn sindsdien honderden publicaties vanuit de hele wereld verschenen.

Dit versnelde rechtzetten van de tanden, ondersteund door een kleine ingreep, is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde techniek; PAOO, PeriodontallyAcceleratedOsteogenicOrthodontics.

 

Ik ben elf jaar geleden, als eerste in Nederland, met deze techniek begonnen en heb reeds honderden behandelingen op deze manier uitgevoerd. De resultaten zijn geweldig! (zie ook mijn publicaties).

Voorbeelden :

Voor behandeling: Diepe beet en terug liggende ondertanden (en kaak) 

Na behandeling: Beide tandbogen staan precies recht boven elkaar en uitgelijnd. Behandeltijd: 12 maanden