Extra mededeling, ivm het Corona-virus

 

Als u een afspraak heeft en op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt,  dan verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen voor overleg. Kom dan niet langs! (024-3606464)

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, verhoging tot 38⁰C, koorts (meer dan 38⁰C), heftige diarree, verminderd smaak-/reukvermogen?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Mogelijk moeten wij uw afspraak dan annuleren of uitstellen tot u beter bent. Bij spoedgevallen kijken we samen naar de mogelijkheden. 

 

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de behandelkamer vragen uw handen te wassen met water en zeep en laten we u 1/2 minuut spoelen met een spoelmiddel. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen komen.
 • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.
 • Er mogen max. 2 personen in de wachtkamer. Mogelijk vragen wij u buiten te wachten.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider  meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.


In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

 

Voor eventueel andere vragen, het maken of verzetten van afspraken kunt u mailen naar coen@tandartsoldenburg.nl.
Alvast bedankt voor uw begrip.